Wednesday Jun 29, 2022

Badanie składu substancji – aparatura laboratoryjna

badania biegłości

Badania biegłości i składu substancji – chcesz to załatwić, ale nie wiesz jak to zrobić, gdzie pójść, kogo zapytać? Pomożemy Ci rozwiązać ten problem. Ten artykuł to krótki przegląd metod badania składu chemicznego substancji. Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania: co to jest sprzęt laboratoryjny do analizy chemicznej? Jakie metody są stosowane do jego określenia?

Sprzęt laboratoryjny do analizy chemicznej

Najważniejszym urządzeniem w każdym laboratorium chemicznym jest chromatograf gazowy z detektorem spektrometru masowego. Pozwala on na identyfikację substancji zawartych w próbce i określenie ich stężenia w badanej próbce. Jeżeli dana substancja nie posiada składników rozpuszczalnych w wodzie (np. metal), to jej ilość można określić porównując jej masę z masą równej objętości wody. Metoda ta nazywana jest analizą grawimetryczną lub po prostu ważeniem.

Profesjonalna aparatura laboratoryjna to również specjalny sprzęt, taki jak mikroskopy i kilka rodzajów spektroskopii: spektroskopia IR, spektroskopia ramanowska i spektroskopia ultrafioletowa.

Badanie składu substancji

Głównym zadaniem badania składu substancji jest określenie stężenia każdego składnika zawartego w próbce i obliczenie ich sumy.

Testy mogą być wykonywane w biotechnologii, kryminalistyce, medycynie, farmakologii i nauce o polimerach.

Wyniki tego testu są zazwyczaj wykorzystywane w sądzie do weryfikacji tożsamości narkotyków takich jak heroina, kokaina, LSD i innych nielegalnych substancji. Poza identyfikacją składu danej substancji, test ten może również wykryć pewne zanieczyszczenia, które mogą mieć znaczący wpływ na ogólny stan zdrowia osoby, która używa danej substancji w celach leczniczych.

Test ten może być również stosowany do wykrywania fałszerstw lub wypełniaczy w produktach spożywczych i lekach. Stało się to ważnym obszarem badań bezpieczeństwa żywności, ponieważ często trudno jest stwierdzić, czy produkt został naruszony, zanim dotrze do naszych drzwi. W przypadku badań bezpieczeństwa żywności, proces ten jest często określany jako badanie „czystości”.

Testy mogą być wykonywane w laboratorium przy użyciu spektroskopii i chromatografii w celu identyfikacji obecnych substancji. Inne wymagają, aby technik obejrzał próbkę pod mikroskopem i dokonał identyfikacji na podstawie tego, co widzi. Niektóre testy można wykonać w domu przy użyciu prostego sprzętu, takiego jak probówki i zakraplacz.

Back to Top