Monday May 23, 2022

Przenośne aparaty ultrasonograficzne

aparat usg

Przenośny aparat USG jest urządzeniem medycznym wykorzystującym fale ultradźwiękowe do wytwarzania obrazów wnętrza ciała oraz do celów terapeutycznych. Obraz uzyskuje się poprzez umieszczenie sond ultradźwiękowych na powierzchni ciała. Aparat ultrasonograficzny ma wiele zastosowań, od badań serca do położnictwa, od badań nerek do układu mięśniowo-szkieletowego.

Niektóre przenośne aparaty ultrasonograficzne mogą być używane w sytuacjach awaryjnych (np. w karetce pogotowia) lub w odległych miejscach, gdzie nie jest możliwe użycie konwencjonalnego aparatu ultrasonograficznego. Przenośne urządzenia ultrasonograficzne mogą być używane w różnych instytucjach, takich jak szpitale, centra diagnostyczne i karetki pogotowia, a także w niektórych obiektach niemedycznych, takich jak kliniki weterynaryjne, ogrody zoologiczne, laboratoria badawcze itp.

Przenośne aparaty ultrasonograficzne zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo przenosić z jednego miejsca na drugie. W przeciwieństwie do urządzeń stacjonarnych, przenośne USG są znacznie lżejsze, mniejsze i bardziej ekonomiczne. Są one używane w punktach opieki medycznej lub w małych klinikach. Przenośny aparat ultrasonograficzny może być wykorzystywany zarówno do celów diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Jednocześnie jego możliwości są zwykle ograniczone w porównaniu z systemami stacjonarnymi.

Aparat ultradźwiękowy wykorzystuje fale dźwiękowe o bardzo wysokiej częstotliwości (ponad 20 000 drgań na sekundę) do uzyskania obrazów narządów i innych struktur wewnątrz ciała. Istnieją dwa źródła informacji, które mają bezpośredni wpływ na cenę aparatu USG: liczba sond produkowanych przez producenta oraz liczba kanałów w samym aparacie. Im większa jest liczba kanałów i sond, tym bardziej zaawansowane będzie urządzenie.

Ultradźwięki to dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są generowane przez głowicę i wykorzystywane do tworzenia obrazów wnętrza ciała. Podczas przechodzenia ultradźwięków przez ciało część fal dźwiękowych jest odbijana z powrotem do głowicy. Przetwornik analizuje powracające echa i wysyła je do komputera, który przekształca je w obrazy, które można oglądać na monitorze.

Ultradźwięki mogą być stosowane do badania wielu części ciała, w tym:

brzuch

naczynia krwionośne

żeński układ rozrodczy

serce i otaczające je naczynia krwionośne (echokardiografia)

mięśnie i stawy

miednica

gruczoł krokowy

tarczyca

jądra

USG może być stosowane do:

  • wykrywania kamieni żółciowych, kamieni nerkowych i innych nieprawidłowości w obrębie narządów jamy brzusznej, takich jak choroby wątroby lub zapalenie trzustki. Może być również wykorzystywane do monitorowania ciąży
  • badania objawów, takich jak ból lub obrzęk w innych częściach ciała, takich jak mięśnie i stawy, tarczyca lub jądra.

 

Back to Top