Tuesday May 28, 2024

Wymagane szkolenia przy pracy na wysokościach

rusztowanie praca na-wysokości

Zapewne nie każdy czytający niniejszy tekst może mieć świadomość faktu, że pracę na wysokościach według przepisów prawnych zaczyna się już od co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi czy gruntu. Tym samym zatrudniając takie osoby, musimy zadbać, aby nasi pracownicy odbyli stosowne badania i szkolenia wysokościowe.

Kwestie medyczne

Warto nadmienić w tym miejscu, że nie każda osoba, mając chęć lub konieczność realizacji takowych prac, jest do tego predysponowana. Już lekarz medycyny pracy jest w stanie wykonać specjalistyczne badania, które poprzedzają zdobycie uprawnień lub niemożność ich zdobycia. Badania, jakie zostały opisane przed momentem, powinny być cyklicznie powtarzane. Jeżeli mamy do czynienia z osobami do 50 roku życia to konieczne jest to raz na dwa lub trzy lata. Sytuacja zmienia się w kontekście zatrudnionych po 50 roku życia, gdyż takie osoby powinny stawić się na wskazane badania raz do roku. Przepisy BHP, jakie obowiązują w naszym kraju, nie wymagają od pracowników jakichś specjalistycznych kursów. Warte podkreślenia jest jednak to, że w wielu firmach pracownicy korzystają z takowych rozwiązań. Najczęściej jest to skorelowane z charakterem danego zawodu.

Szkolenia wysokościowe – czy warto się o nie starać?

Częstą praktyką jest to, ze sam pracodawca obliguje podwładnego do odbycia szkolenia zwieńczonego zdobyciem uprawnień wysokościowych. Bywają sytuacje, kiedy to warto wyprzedzić pracodawcę i na własną rękę się o takowe dokumenty ubiegać. Pracując na wysokościach, narażamy się na różne zagrożenia, a więc jest to praca wymagająca i dobrze opłacana. Dlatego też mając papiery pozwalające nam wykonywać usługi alpinistyczne, jesteśmy atrakcyjną osobą na rynku pracy.

Szkolenia przy pracy na wysokościach

Każda osoba żywo zainteresowana kursem wysokościowym musi być zdrowa i do tego posiadać wspomniane powyżej uprawnienia wysokościowe wydawane przez lekarza medycyny pracy. Chcąc przystąpić do kursu, musimy się ubezpieczyć, za na część praktyczną mieć odpowiednia odzież. Podstawowa część teoretyczna takowego szkolenia trwa kilka godzin i skupia się na wszystkich aspektach pracy na wysokości. Mamy tu więc nie tylko poruszanie się na wysokości czy obsługę sprzętu. Ogólnie rzecz ujmując zagadnienia kursów tego typu, są zróżnicowane.

Część praktyczna to zazwyczaj metody ochrony upadkiem z wysokości na rozmaitych powierzchniach. Niezwykle sporym zainteresowaniem wśród kursantów cieszą się metody pracy związanego z alpinizmem przemysłowym, pracą na elewacjach budynków, czy też szkolenie do pracy na drzewach.

Back to Top